Podziękowania

Szanowni Państwo!

    Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom, którzy zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój głos podczas II tury wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

   Otrzymany wielki kredyt zaufania jest dla mnie motywacją do działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Życzliwość i zaufanie, którymi mnie Państwo obdarzyliście są też dla mnie świadectwem, że zmiany w naszej gminie są konieczne. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść tych, którzy na mnie głosowali i będę się starać przekonać do siebie wszystkich tych mieszkańców, którzy opowiadają się za istotnymi zmianami w zarządzaniu gminą.

   Deklaruję, że będę burmistrzem wszystkich mieszkańców wsi i miasta.

Z wyrazami szacunku

Dorota Nowacka

Szanowni Państwo!

     Przed nami II tura wyborów na  Burmistrza na lata 2014 – 2018. Jeśli Państwo oczekują zmian w zarządzaniu Pobiedziskami, pamiętajcie proszę, że w dniu 30 listopada jest ku temu doskonała okazja. Razem możemy dokonać prawdziwych zmian w naszej lokalnej społeczności.

   Dotychczasową pracą zawodową i społeczną udowodniłam swoją skuteczność i konsekwencję w dążeniu do celu.  Znalazło to też swój wyraz w wyniku głosowania na moją osobę w I turze wyborów na Burmistrza. Z głębi serca dziękuję tym wszystkim którzy obdarzyli mnie tak wysokim kredytem zaufania. Pragnę jednak prosić Państwa o udział w II turze głosowania na Burmistrza i poparcie mojej kandydatury. Zapraszam do głosowania wszystkich tych, którym na sercu jest bliskie dobro Pobiedzisk i mieszkających tu Mieszkańców.

Szanowni Państwo!

     Oddając Swój głos na moją kandydaturę potwierdzicie powszechnie krążące opinie, że zmiany w Naszej Gminie są konieczne. Dziękuję za zaufanie i każdy oddany na mnie głos.

Z poważaniem

Dorota Nowacka

Działania proekologiczne

Szanowni Państwo ze Stowarzyszenia Puszcza Zielonka!

     Dobrze, że w naszej lokalnej społeczności jest grupa ludzi której bliska sercu jest ochrona przyrody i środowiska naturalnego. To osoby działające w Stowarzyszeniu Puszcza Zielonka i innych stowarzyszeniach wspierających działania związane z ekologią. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować za możliwość współuczestniczenia w dwóch protestach na terenie naszej gminy dot. budowy fermy kurzej we wsi Kołatka i budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Polskiej Wsi. Czując dużą solidarność ze społecznością, która nie chce pozostać obojętną na to, co nas otacza, z własnej woli uczestniczyłam w spotkaniach we wsi Kołatka Czytaj dalej…

      Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Pobiedziska, za udział w wyborach samorządowych. Państwa obecność przy urnach wyborczych była wyrazem zaangażowania i troski o losy naszej gminy. Dziękuję za okazane zaufanie i za każdy oddany na mnie głos. Uprzejmie proszę o poparcie mojej kandydatury na Burmistrza w drugiej turze wyborów w dniu 30 listopada.

Z poważaniem

Dorota Nowacka

Szanowni Państwo!

Gmina Pobiedziska potrzebuje zmiany. Wybory 16 listopada 2014 roku są ważnym krokiem ku temu, aby zmiana ta mogła się dokonać.

W imieniu swoim i kandydatów na radnych z KWW Twoja Ziemia Pobiedziska pragnę podziękować  Państwu za okazane zaufanie, życzliwość oraz gesty dobrej woli w trakcie prowadzonej kampanii przedwyborczej. Dziękuję też za cenne uwagi i spostrzeżenia.

Z wyrazami szacunku

Dorota Nowacka

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania

W dniu 2 października br. złożyłam w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska następujące pismo:

Dotyczy: wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30 położonych w obrębie Polska Wieś, gmina Pobiedziska

W/w działki leżą w otulinie Parku Krajobrazowego Promno. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pobiedziska Czytaj dalej…

Burmistrz i radni dla dobra gminy

Dorota Nowacka

Szanowni Państwo!

      Jestem doświadczonym samorządowcem, a obecnie przewodniczącą Rady Miejskiej w Pobiedziskach. Na co dzień pracuje na uczelni jako nauczyciel akademicki, jestem doktorem nauk ekonomicznych. Kandyduję na stanowisko Burmistrza Pobiedzisk w nadchodzących wyborach samorządowych. Zwracam się do Państwa w imieniu naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Twoja Ziemia Pobiedziska.

Czytaj dalej…